slideshowbg2

Velkommen til Finale Systemer as.

Programvare fra Finale Systemer as overtar der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre i finalen med årsregnskaper, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, års- og perioderapporter, konsernregnskapet, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.

kurs6[1]

Kurssesongen

Kurssplanen for sesongen 2017/2018 er nå klar. 

Trykk på kurs for våre tilbud.

Kurs

aarsoppgjor_analyse

Analysér regnskapstallene.

FINALE Årsoppgjør gir deg mulighet til enkelt å analysere regnskapstallene både grafisk og tabellarisk.

Det finnes flere ferdige analyserapporter som kan brukes direkte. Det er også enkelt å lage dine egne analyserapporter.

Du er her »